Nie je krupička ako krupička

Choroby akváriových rýb ako krupička sú mnohokrát príčinou straty záujmu o akvaristiku. Recepty na jej liečenie z internetových stránok väčšinou nefungujú. Mnohokrát aj personál odborných obchodov, nevie adekvátne poradiť a poskytne nejaké ,,osvedčené´´ liečivo, ktoré nezaberie. Ak sa situácia s výskytom choroby pričasto opakuje, je strata záujmu o chov exotických rybiek oprávnená. Týmto článkom chcem napomôcť tým, ktorý ešte  nestratili záujem a chcú mať v budúcnosti zdravé chovy rybiek. A aj tým, ktorý chcú odborne poradiť iným. Sám som si prešiel všetkými peripetiami chovu rýb, najprv ako hobbysta a neskôr ako profesionál.  autor článku R.Hvizdoš

Nakoľko sa  kožovec rybý ( Ichthyophthirius multifillis) pravá krupička, pre laika veľmi podobá na Zamatovú chorobu (Oodinium)  je zvyčajne jeho liečba neúspešná, pretože sa  použijú nesprávne liečebné preparáty a postupy. Z toho pramenia rôzne dezinformácie, ktoré považujú krupičku (Zamatovú chorobu)  za  neliečiteľnú chorobu.

Klasik prešovskej akvaristiky p. Oskoryp st. mi to kedysi vysvetlil po šarišsky veľmi pekne.

,,Ta co, neznaš jak vipatra (vyzerá) krupica a hladka muka ?´´.  

 Oodinium

Oodinium je rod mikroskopických parazitných dinoflagellat (obrneniek). Vedci sa dodnes prú, o jeho zaradení ku prvokom, alebo ku riasam.  Parazitujú na morských a sladkovodných rybách, čím spôsobujú  tzv. Zamatovú chorobu .

Obrnenky sú jednobunkové  bičíkaté mikroorganizmi, ktoré sú čiastočne schopné fotosyntézy. Názov  pochádza z toho, že pod cytoplazmatickou membránou majú ploché váčky prestúpené celulózou,  ktoré vytvárajú, akoby pancier.

                                                                                                                                                                             
Identifikácia

Na hostiteľovi sa obvykle vyvinie malý žltý alebo zlatý prach rozptýlené na jeho hlave, plutvách  a  tele.  Ryby sú akoby posypané múkou. Infekcia  sa zvyčajne začína na žiabrach, čo  je  ťažké spozorovať. Ryba  je podráždená , často pláva neprirodzene a nervózne sa otiera  o predmety v nádrži. Parazity sú viditeľnejšie na slnku, alebo pri osvietení baterku. Tento parazit je  veľmi podobný  Ichthyophthirius multifillis ( biele bodky 0,4 – 1,5 mm)( - krupica) .  Oodinium je žltkasté a značne menšie ( menej ako 0,3 mm)( - hladká múka)

Životný cyklus

Oodinium začína ako dinospora,  ktorá aktívne pláva vo vode a  hľadá vhodného hostiteľa. Po zachytení na kožu hostiteľa , tvorí tvrdú škrupinu chrániac sa takto  proti vonkajšiemu prostrediu, a začne rybe postupne  konzumovať kožné bunky. Ide o fázu cysty viditeľnej ako prach, pokrývajúci rybiu  kožu. Po niekoľkých dňoch, cysta klesá ku dnu, uvoľní novú generáciu niekoľko sto dinospor  a  cyklus sa opakuje.  Dinospora musí nájsť hostiteľa do 48 hodín, inak hynie. Celkovo trvá životný cyklus tohoto parazita pri 25 ° C, 4 dni.

Liečba

Zamatová choroba sa musí  začať liečiť okamžite, najneskôr však do 4 dní od spozorovania prvých príznakov. Inak ryba uhynie na  nevratné poškodenie kože.

Správna liečba je  možná s použitím komerčne dostupných preparátov, ktoré obsahujú soli medi( Cu )  a  nezvyšovaním teploty v nádrži. Plávajúca dinospora  je extrémne citlivá na meď. Zvýšená teplota  teploty vody nad  28 ° C  zrýchľuje uvoľnenie dinospór  z cysty a môže zapríčiniť masívne poškodenie kože.

Ryby, ktoré sú citlivé na meďnaté soli, ako npr. tetry ( neónky),sa liečia prípravkami s obsahom  Methylénovej modrej. Liečba trvá  dlhšie, asi 7 dní.

Prognóza

Choroba sa zvyčajne vylieči bez ďalších následkov do 48 hod.  Podmienkou sú,  včas  spozorované príznaky a adekvátna liečba.

 krupicka

Kožovec rybý  Ichthyophthirius multifillis  (bežne známy ako krupička)  je časté ochorenie sladkovodných rýb.  Je jedným z najčastejších a perzistentných  rybích parazitov. Patrí ku prvokom, jednobunkovým organizmom. Biele uzliny, ktoré vyzerajú ako biele zrniečka vo veľkosti  0,4  - 1 mm sú umiestnené rôzne na tele, plutvách a žiabrach . Každá biela bodka je encystovaný jedinec .Ochorenie sa ľahko prenesie do rybníka alebo do domáceho akvária prostredníctvom  ryby, vody , alebo rastliny, z iného kontaminovaného prostredia. Ak sa organizmus dostane do veľkého chovu rýb, je ťažšie tohto parazita  kontrolovať, kvôli jeho rýchlemu reprodukčného cyklu a jeho jedinečným životným štádiám. Ak nie je liečený, je predpokladaná  100 % úmrtnosť rýb.

Krupička  je veľmi škodlivá pre žiabre a kožu. Pri ťažko infikovaných rybách, to môže spôsobiť prudké zhoršenie stavu, dusenie  a smrť. Infikované ryby majú malé biele škvrny na koži a žiabrách, a produkujú  nadmerné množstvo slizu. Krupička spôsobí najväčšie škody, pri vychádzaní z rybích tkanív. To môže viesť k strate kože a stavu ako pri popálenine. Tieto rany môžu poškodiť schopnosť ryby riadiť pohyb vody v tele. Škody spôsobené na žiabrovom tkanive infikovanej ryby môžu tiež trvalo  znížiť respiračnú účinnosť. To znamená, že je ťažšie pre rybu získať kyslík z vody a stáva sa menej tolerantná k nízkym hladinám rozpusteného kyslíka.

Ichthyophthirius multifillis  prechádza týmito fázami  života:
Trophozoit ( prvoky v aktívnej fáze života) vyživuje sa v  uzle vytvorenom v koži alebo žiabrovom epiteli. 
Potom, trophozoit odpadáva a vstupuje do zapuzdreného deliaceho štádia - Tomont. Tomont priľne k rastlinám, stene, štrku či na iných ozdobných predmetoch v akváriu.
Tomont sa rozmnožuje delením  až 10 násobne a produkuje vysoko pohyblivé, infekčné štádium Theront, ktoré sa takisto  rýchlo delí  a útočí na ryby.

Celý životný cyklus trvá približne 7 dní pri teplote 25 ° C. Veľmi závisí  na teplote vody ( od 7 do 8 týždňov pri teplote 6 ° C ).


Diagnóza

Zrelý parazit sa javí v mikroskope ako veľký a tmavý (vďaka hustým  riasam,  pokrývajúcich celú bunku).  Má bunkové jadro v  tvare podkovy, ktoré je pri 100 x zväčšení dobre viditeľné. Dospelý parazit sa pohybuje pomalým otáčaním. Infekčná forma ( theront ) je menšia, skoro priesvitná, a pohybuje  sa rýchlo s pomocou bičíkov.

Typické správanie klinicky infikovaných rýb zahŕňa:

Anorexia (strata chuti do jedla, odmietanie potravy, s následným schudnutím)
zrýchlené dýchanie, abnormálna plachosť, odpočívanie na dne, poskakovanie, odreniny a škrabanie o predmety, plávanie v blízkosti hladiny a lapanie po dychu.

Subklinicky infikovaná ryba sa neprejavý žiadnym  z týchto príznakov.  Napríklad zdravé ryby s novo pripojeným trophozoitom, nebudú  mať ešte  klinické príznaky. Mladý trophozoit nie je viditeľný voľným okom. Subklinicky infikované ryby, môžu mať spočiatku len jediný trophozoit.

 Liečebné postupy

Celkové odstránenie rýb na 72 hodín(3 dni:-)  
Theront je pohyblivá,  invázna  fáza  životného cyklu, výstupy  z  thomonta  ktorý odpadne z postihnutej ryby a padne do spodnej časti nádrže.  Bez rýb uhynie do 48 hodín.

 Efektívny spôsob, ako vyčistiť nádrž  je odstrániť  na  určitú dobu všetky ryby . Pri  26 ° C v neprítomnosti rýb, Theronti  uhynú do  2 -3  dní . Niekedy sa odporúča  nádrž bez rýb,  pri teplote 30 ° C po dobu 4 dní (96 hodín).  Toto riešenie môže byť užitočné v prípade, že je v nádrži málo rýb, ktoré nie sú náročné na manipuláciu.

Tepelná terapia

Tepelná liečba  môže byť veľmi efektívna, a to v kombinácii s inou liečbou. V týchto prípadoch, vyššia teplota vody,  spôsobí  urýchlenie životného cyklu parazita, čo umožňuje promptnejšiu liečbu. Teplota  do 28 ° C po dobu 7 dní. Avšak, je možné ju  použiť len pre ryby, ktoré znášajú vysoké teploty vody, a je nevhodná  pre studenovodné  ryby( kapre koi ).


Kuchynská soľ  NaCl

Je spôsob liečby,  pridaním soli do akváriovej vody, tak aby sa dosiahla  hustota 1,0 g na 1 liter . Parazity sú menej tolerantné na soľ než ryby.  Nie je to praktické v rybníkoch, pretože aj slabý  soľný roztok  0,01% (100 mg / l), by vyžadoval veľké množstvo soli. Rovnako nepraktické je toto opatrenie, aj v husto osadených nádržiach, nakoľko soľ vyššie rastliny poškodzuje. Ryby môžu byť ponorené do roztoku 0,3 % (3 g / l) po dobu tridsiatich sekúnd až niekoľko minút, alebo môžu byť liečené, v predĺženej kúpeli pri nižšej koncentrácii (0,05% = 500 mg / l).

Chemické ošetrenie

Chemické ošetrenie zahŕňa formalín, malachytová zeleň, methylénová modrá, FMC, manganistan draselný a chinín. K dispozícii je tiež veľké množstvo profesionálnych  prípravkov (Protazol). Chemické ošetrenie je účinné iba proti voľne plávajúcim, juvenilným štádiám. Všetky ošetrenia sa prevažne  zameriavajú, na zničenie voľne žijúcich  therontov a tomontov.

Prognóza

Keď  je ochorenie diagnostikované  včas, použije sa účinná liečba  a sú minimalizované riziká prenosu, úmrtnosť môže byť nízka (do 10%), alebo žiadna.  Avšak, ak je infekcia  v pokročilom štádiu a  liečebné protokoly nie sú dodržiavané, dôjde k vysokej úmrtnosti ( 90% ). Keď sa ryby preliečia , môže sa vyvinúť čiastočná odolnosť voči  infekcii.
Čiastočne či nedostatočne  preliečené  ryby, môžu  ukrývať nízky počet  neviditeľných trophozoitov, často v žiabrach. Tento skrytý prenášač spôsobí ďalšie ohnisko infekcie, o týždeň  neskôr.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.